Η μονάδα παραγωγής έτοιμου χλοοτάπητα της MORE GREEN έχει εξοπλιστεί με εξειδικευμένα μηχανήματα για την καλλιέργεια και διαχείριση του χλοοτάπητα.

Ξεκινώντας από μηχανήματα για την προετοιμασία του εδάφους μέχρι και την παράδοση με φορτηγό και ιδιόκτητο γερανό στον τόπο εγκατάστασης.

Αναλυτικότερη παρουσίαση:

  1. Δύο μηχάνηματα εξαγωγής αυτοκινούμενα του οίκου BROUWER και HALLMARKET.Δυνατότητα εξαγωγής: 500 τ.μ./ώρα το καθένα.
  2. Παρελκόμενη υδραυλική χλοοκοπτική μηχανή BROUWER. Κυλινδρικό κούρεμα. Δυνατότητα: 15 στρέμματα/ώρα.
  3. Παρελκόμενη υδραυλική σκούπα (VACUM) του οίκου BROUWER. Δυνατότητα 10 στρέμματα/ώρα
  4. Δύο μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης (κλαρκ).
  5. Δύο ιδιόκτητα φορτηγά με γερανό.
  6. Λοιπό εξοπλισμό αποτελούμενο από γεωργικούς ελκυστήρες – ψεκαστικά – σπαρτικές μηχανές – φρέζες – κ.τ.λ.