Разсадниците за производство на тревни чимове MORE GREEN се намират нa 60-ия км на националната пътна мрежа Солун – Кавала в град Аполония, Солун.

Районът предлага отлични почвено-климатични условия, имайки предвид, че това е необходимо и много важно за производството на висококачествен тревен чим.

Отличното качество на почвата, в съчетание с микроклимата на района ни дава възможност да отглеждаме висококачествени чимове през цялата година !!!

Парцелите, които използваме са избрани след анализ на почвата.

Почвеният субстрат е идеален за правилното вкореняване на тревния чим.

Подготвени правилно за предотвратяване на гъбични заболявания, насекоми и вредни плевели по време на отглеждането.