MORE GREEN е фирма, която се занимава с производство и търговия на готов тревен чим. Тя започва своята дейност през 2006 г. в Аполония, Солун.

От началото на дейността са поставени две ключови цели:

  1. производството на висококачествени готови тревни чимове и
  2. отличното обслужване на клиентите ѝ.

Производствената единица е оборудвана с най-изчерпателната механична техника, най-подходяща за обслужване на клиентите ѝ, и е в състояние да предоставя продукти и услуги на високи стандарти.

Нашата фирма е в състояние да покрие из цяло нуждите на всеки професионален градинар, производител и изпълнител на зелени проекти.

Предлагат се качествени тревни площи, използвани в игрища, спортни обекти и изграждане на декоративни зелени площи.

Качеството на произведените от нас продукти, съчетано с директното ни обслужване на клиентите е гаранция и отправна точка за сътрудничество на MORE GREEN с всички вас, които ни се доверявате и сте ни избрали.

С уважение,

Mirmigos Nikos
Tekeris Roulis